Paroles Êîëèáðè Â Öâåòå Ñïè de Pif

Pif
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Pifloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Pif30736
  • Chanson: Êîëèáðè Â Öâåòå Ñïè
  • Langue:

Les chansons similaires

Vuk U Janjećoj Koži de Arsen Dedic

Na na na na naaa na na naaa, Naaa na naa naa naaaa ! Danima su mi na tragu, nemam više kud, Naći će me lovci pokažem li ćud. Pa da čitav život bježim i obilazim...

Midnight Lady de Mott The Hoople

NaNa Naaa NaNa NaNa Naaa NaNa NaNa Naaa NaNa NaNa Naa Well I went down to the bunny station Cause I wanted love for a week or two I wanted you on a week vacation Cause its costing me but its killing...

Mornarski Kaput de Arsen Dedic

Na naa na na, naa na na, naa na naaa, Na naa na na, naa na na, naa na naaa, Na naa na na, naa na na, naa na naaa, Na naa na naaaa. Kad sam u starom mornarskom kaputu, Ja nisam s vama Nego u društvu...

Na Na Na de Rachel Goodrich

I remember when I saw you back in August before San Francisco And I remember the pain in my chest like you used to get love I got numb in my feet and my heart, well it started racing like the police was chasing...

áâìì de éäåãä ôåìé÷ø

áâìì ùàçøé äîìçîä ääéà ðåìãúé àðé áâìì ùàçøé äîìçîä...

Textes et Paroles de Êîëèáðè Â Öâåòå Ñïè

Êîëèáðè â öâåòå ñïè
Äàíî òîâà ñè òè
Êîëèáðè â öâåòå ñïè
Äàíî òîâà ñè òè
Óâè íå ñè...

Êîëèáðè â öâåòå ñïè 2x

Òàì êúäåòî ñïè àç ëåòÿ
Ïîíåæå òè ñå çàñìÿ
Àç ñåãà ùå ïðîñòÿ
Òàì êúäåòî ñïè àç ëåòÿ
Ïîíåæå òè ñå çàñìÿ
Àç ñåãà ùå ïðîñòÿ
Àç ñåãà ùå ïðîñòÿ
Êîëèáðè â öâåòå ñïè 6x


N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons