Paroles Dzisiaj Mnie Kochasz... de Sweet Noise

Sweet Noise
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Sweet Noiseloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Sweet Noise36452
  • Chanson: Dzisiaj Mnie Kochasz...
  • Langue:

Les chansons similaires

Wszystko To Co Ja de O.N.A.

Wiesz, chyba ja nie chc᪠umrzeá¦. Wiesz, chyba ja boj᪠siáª. Dlaczego to kiedyŠprzyjdzie? Nadzieja na co?- pytam Ciáª. I po co mi to g³upie szczáªÅcie? I to, ¿e dzisiaj kocham...

Wieá,¿a Melancholii de Myslovitz

Pytasz wci¹¿ co tam u mnie czy coÅ Czy zmieni³o si᪠tu, chyba nie Znowu dziŠchcia³em odmieniᦠÅwiat Ale z tego i tak nie wysz³o nic Smutna twarz, czy to ju¿ jestem ja Czy...

Jutro de Post Regiment

Obdarły mnie ze śmiechu, ze złych słów zdarzenia. Dni jak krople kradną życie ze mnie. Znowu biegnę do nikąd i nic do powiedzenia. Jutro też nic nie będzie. Jutro...

Jestem Sam de Pudelsi

Tyle już gram - co z tego mam Tyle lat gram - gram tu i tam Grałem pop Grałem jazz Grałem roka Ale teraz jakaś inna jest epoka - jestem sam Ref.Nie dla mnie gwar srebrny pył Nie...

30 Raz de Happysad

Odchodzisz już trzydziesty raz Trzydziesty raz zabierasz psa W kuchni nie pachnie już smażonym jajkiem Chyba naprawdę mało cię znam Na szafce tu obok przy drzwiach Niedokończona...

Textes et Paroles de Dzisiaj Mnie Kochasz...Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz

Autor: Piotr Mohamed

Nie chcesz nie rozumiesz
Tego co mówi᪠ty nie przyjmujesz
Stoisz z boku, ja w amoku
Jestem jedn¹ myÅl¹, ta myÅl jest s³owem
Jedynym napáªdem myÅl jest powodem
Tego, ¿e jestem, ¿e ¿yjáª
Wyrzucam paranojáª, któr¹ umys³ kryje
Nie mam dla Ciebie nic poza sob¹
Nie mam dwóch twarzy nie jestem tob¹
Nie potrafi᪠rozÅmieszaᦠdo bólu
Skurwielu nie przebijesz g³ow¹ tego muru
S³ysza³em te s³owa sto tysiáªcy razy

Nie chc᪠zrozumienia, pocieszenia
Iluzji istnienia, pustego uwielbienia
Jestem kim jestem inny nie báªdáª
Z tob¹, bez ciebie - decyzje podjáªte
Czekasz na Mesjasza, na cudowne zbawienie
Twój bunt w telewizji, twój b³ysk i olÅnienie
Dzisiaj mnie kochasz jutro nienawidzisz
Dzisiaj mnie pragniesz jutro si᪠wstydzisz
To jest mój krzyk, mój g³os, moje ¿ycie
W tych s³owach chc᪠s³yszeᦠserca bicie
ci¹g³y sygna³ jest pocz¹tkiem koá±ca
Cz³owiek - roÅlina - myÅl konaj¹ca
To g³os ostatni, ja tak si᪠czujáª
To nie dla Ciebie, nie wytrzymujáª
Bez znieczulenia sam siebie zszywam
Trac᪠si³y, czuj᪠¿e przegrywam

Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz
Dzisiaj mnie pragniesz jutro si᪠wstydzisz

Spadam w dó³ bez zabezpieczenia
Tu nikt nie czeka nie widz᪠swego cienia
Nie wiem wiáªcej ni¿ kiedyŠwiedzia³em
Odpowiedzi na pytania nigdy nie pozna³em
Dlaczego samotnoÅᦠzawsze tak blisko
Zawsze przy mnie gdy upadam nisko
MyÅl᪠i czuj᪠znów myÅl odlatuje
S³yszysz jak umys³ nieustannie pracuje

Bunt i prowokacja tak ciebie bulwersuje
Zabijcie skurwysyna on tu nie pasuje
Zbáªdne ogniwo chorej ewolucji
Ziarno chaosu, sen o rewolucji
Wiem jak zgin¹³ X, Lennon, wielu innych
Œwiat szuka³ ofiar, Åwiat szuka³ winnych
Wiem jak zgin¹³ X, Popie³uszko, wielu innych
Œwiat szuka³ ofiar, Åwiat szuka³ winnych

Po³amane kwiaty, które ¿yj¹ samotnie
Ka¿dego z nas wiatr kiedyŠdotknie

Dzisiaj mnie kochasz jutro nienawidzisz
Dzisiaj mnie pragniesz jutro si᪠wstydzisz
S³ysza³em te s³owa sto tysiáªcy razy
Widzia³em uÅmiech na jej suczej twarzy
I palec Årodkowy wyci¹gniáªty w tym kierunku
Plu³a na mnie kurwa, ja nie mówi᪠o szacunku

Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz
Dzisiaj mnie pragniesz, jutro si᪠wstydzisz

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons