Paroles Už Ho Vezou de Arakain

Arakain
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Arakainloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Arakain44928
  • Chanson: Už Ho Vezou
  • Langue:

Les chansons similaires

Mise Dobra de Agmen

Kamenné tváøe mužù víry, masakr nevinných lidí. Jezdci na koních nesoucí víru, pravdu, lásku a poznání dobra. Oheò ožívá, jasná záø protíná oblohu. Domy v plamenech mise dobra, mìsta...

Tváøí V Tváø de Silent Stream Of Godless Elegy

Vzlykáš: tvou nocí sten Vzlykáš: je nový den Kráèí blíž, èerný je tvùj Mávnutím: bože, mùj Pøichází: Sám se svým zlem Pøichází: Jsi øekou jen Ta noc byla zlá - a ráno ještì...

Jedna Za Druhou de Alkehol

Dneska - dobrej den, ten já mám Dneska - totiž nejsem sám Dneska - se já nádhernì mám Dneska - bude velkej flám Já jsem s tebou, ty seš se mnou tak si spolu pijem jednu za druhou...

Èerný Muž de Alkehol

Èerný muž pod bièem otrokáøe žil Èerný muž pod bièem otrokáøe žil Èerný muž pod bièem otrokáøe žil kpt. John Brown to zøel Glory, glory aleluja Glory, glory aleluja Glory,...

Cesta Zkázy de Root

Vidím, vidím cestu zlou - èerný stopy jdou trosky krutých válek - máme za sebou Teï už jenom havrani - letí krajinou plnou kostí šedivých - krví zalitou. Mám strach touhle cestou, mám...

Textes et Paroles de Už Ho VezouPlaèkám se platí
na pohøbu vùdce stáda
národ ho ztratil
etiketa to žádá

trùn zùstal na pospas
rádci se radujou
nastoupí jeden z nás
pøedem se mordujou

silnìjší vyhrává
pravidla urèujou
poslední získává
novou moc na druhou

vezou, vezou ho, vezou
vezou, nic už ho nebolí
vlajou, vlajou, vlajou
ze zdí èerný prapory

(na pl žerdi prapory)

metály, øády
tìlo z lafety padá
pán krutovlády
nepovedenej sabat

pøipravte svatozáø
sklenáøi štumujou
portrét a novou tváø
zasklí a rámujou

zmìnám teï tleská dav
pøed soudy putujou
nosièi špatnejch zpráv
kati si ruce mnou

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons