Paroles Tváøí V Tváø de Silent Stream Of Godless Elegy

Silent Stream Of Godless Elegy
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Silent Stream Of Godless Elegyloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Silent Stream Of Godless Elegy7667
  • Chanson: Tváøí V Tváø
  • Langue:

Les chansons similaires

Upálení de Root

Jsem nevinen... to vím, jsem nevinen... to vím! Stojím tváøí v tváø své pøítelkyni smrti, však slza žádná nezmáèí mou tváø i když bolest okovù mne drtí Bude hoøet navìky má svíce! Jsem...

Mý Jméno Je Plamen de Arakain

Hej mladej koukni už jedou není to krása když hoøí dùm když oheò tancuje s tebou a velí snùm Hej mladej koukni jsou tady jako báseò je rudej vùz pøedvádí nám svoje vnady plamenný...

Moje Duše de Agogh

Už mì držíš ve své moci nevidím tvou svatozáø kopyta rohy divnej ocas ty asi nebudeš mesiáš. Teï nevím, jak se z toho dostat víru už dávno ztratil jsem už mi zaèíná pomalu...

Ráno Jsem Vstal de Alkehol

Ráno jsem vstal, vùbec jsem se nevyspal celou noc já se budím, co bude asi dál vùbec nevím, proè takhle blbì spim co s tím asi udìlám Bezesný noci prožít nechci celou noc prospat...

Schizofrenie de Arakain

Prosím tì, pomoz mi Bože poznat, kdo z tìch dvou jsem já vládnou teï uvnitø mý hlavy proto se na radu ptám: Komu mám popsat, co cítím když všechno dvì barvy má dvì chuti,...

Textes et Paroles de Tváøí V Tváø
Vzlykáš: tvou nocí sten
Vzlykáš: je nový den
Kráèí blíž, èerný je tvùj
Mávnutím: bože, mùj

Pøichází:
Sám se svým zlem
Pøichází:
Jsi øekou jen

Ta noc byla zlá - a ráno ještì za svítání
cítím tvé slzy - rosu na svých dlaních
Dívám se na nebe - divnì se barví krví
vím - jsem tvùj poslední ... i tvùj prvý.

Tvá noc, tvá noc je zlá
Tvá noc, noc bezesná
Mám se ptát: snad se mi zdáš?
Tváøí v tváø: umíráš:

Jsem to já - svùj a nièí
jsem to já - jsem to já
jsem to já - kdo nocí køièí
jsem to já - èerným smutkem sám
jsem to já - má temná duše
jsem to já - noc nocí kluše
jsem to já - kdo nocí køièí
jsem to já - svùj a nièí - já

Kde jsou:
A v rukou snáø
Zbožná jsou pøání
Tváøí v tváø
Vím, že tvá jsou
Nocí je den
Tvá jsou:
Kde jsou:
Tvá:

Jsem to já - svùj a nièí
jsem to já - jsem to já
jsem to já - kdo nocí køièí
jsem to já - èerným smutkem sám
jsem to já - má temná duše
jsem to já - noc nocí kluše
jsem to já - kdo nocí køièí
jsem to já - svùj a nièí - já

Tváøí v tváø
Kde jsou:
Kde jsou a tváø:
Kde jsou:
Tváøí v tváø:

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons