Paroles Bia³a Karta de Artrosis

Artrosis
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Artrosisloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Artrosis5363
  • Chanson: Bia³a Karta
  • Langue:

Les chansons similaires

Biernosc Przeciw Prawdzie de Honor

Ju¿ bramy chwa³y zamknê³y siê przed tobš I nie powróci do ciebie dawny duch Dzioe twoja godnooeæ nie znaczy nic dla ludzi Dla których walka to szansa, by przetrwaæ tu Znów jeden z nas odwróci³...

Razem de Silent Stream Of Godless Elegy

Ukryci pod ziemi¹ g³êboko tak ja z tob¹ ty ze mn¹ Panie daj znak Z³¹czeni na nowo kochamy siê znów razem lecz obok s¹ dusze dwie Przerwana niæ i wspólny grób by razem byæ chocia¿ tu Tu...

Dialog Cia³ de Moonlight

[tekst: Daniel Potasz; muzyka: Konarska, Podciechowski, Kutys, KaŸmierski, Bors] W twych pieszczotach tonê kochaæ muszê ciê tak najpe³niej jest tak skoñczenie jest Gdy w pieszczotach twoich znów...

Tak Mija Czas de Happysad

Tamten znów coś złamał tego pozszywali znów Tamta znów uciekła ta znów urodziła Znowu coś umarło znowu coś się śniło Znowu oszukali nas Znowu...

Pozory Wolno¶ci de Honor

Gdzie ziemia jest wci±¿ zielona choæ depta³ j± wrogi lud S± s³owa jak - wolno¶æ - obce dla ludzi ¿yj±cych tu Mieszana spo³eczno¶æ b³±dzi szukaj±c wci±¿ nowych dróg Komuny sieæ bratobójcza...

Textes et Paroles de Bia³a Karta
Bezwartooeciowy kamieñ
Brylantem jawi³ siê
Choæ zawsze niepokonany by³
Ju¿ dawno odszed³ w cieñ
A ty znów jesteoe bia³a kart¹
Znów s³owa zmywasz deszczem,
Co gorzki jak pio³un jest
W nie zapisanych wersach
Odnajdziesz swoje tchnienie
Gdy poznasz ich treoeæ
Znów jesteoe bia³¹ kart¹
Znów s³owa zmywasz deszczem,
Co gorzki jak pio³un ma smak
Jej dotyk ju¿ nie wróci
Twych uczuæ wypalonych
Z popio³u twój znak
Walczysz ze snem i noc¹,
Która wspomnieñ królow¹
Wszystko obraca siê w py³
W tobie i razem z tob¹
W galerii zjaw i cieni
Tkwisz sam w zastyg³ej pozie
Z now¹ godzin¹ licz¹c na to,
¯e cooe pozwoli ci na ruch
Lecz znów...
Znów jesteoe bia³a kart¹
Znów s³owa zmywasz deszczem...

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons