Paroles Kamienna £za de Monstrum

Monstrum
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Monstrumloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Monstrum34635
  • Chanson: Kamienna £za
  • Langue:

Les chansons similaires

Wypowiem Twoje imiê de Delight

Nie pytaj sk¹d ten uoemiech I tak nie odpowiem ci Mo¿e cooe mi przypomnia³eoe Mo¿e by³am tutaj z kimoe Kto dzioe jest mi bardzo obcy Lecz na jeden krótki moment Powróci³y nieme echa Moich zagubionych...

Nadchodzi koniec de Frontside

Teraz już wiem rozumiem to Nie chcę już nic, to koniec kres Po cóż te łzy? Zbyt dużo ich W moim życiu już nie ma Cię! Teraz to wiem, pojąłem to Wszystko...

Puch de Alkatraz

Gwiazdy na wodzie... P³yn¹ hen, hen daleko. Cuda tam za morzem. Ale tu s¹ duchy moje. Œnieg- to pierwszy oenieg Garoeæ, lodowa garoeæ. Skrzy w ba³wanie cooe... I zimno i ciep³o....

Bestia de Moonlight

Kiedy jesteoe ze mn¹ Do nóg ³asisz siê Moje rêce mokre od Lepkiej oeliny s¹ Jesteoe mi przyjazny Lecz dostrzegam to Ten wzrok mierz¹cy B³ysk w twoich oczach Ju¿ noc, zasypiam Z odrêtwienia...

Prosba de Artrosis

Ko³ysz mnie dŸwiêkiem, który koi ból Brzmieniem lekkim, jak ob³ok p³yn¹cy Po niebie woeród gwiazd jasnych, Co swoim blaskiem ogarn¹ trwogê Czujê j¹ ! Zostawia oelad w glinie, która moim...

Textes et Paroles de Kamienna £zaZa oknami ch³ód, znowu cooe wygas³o
Ktooe oszuka³ nas, gdzie zniknê³a jasnooeæ?
Kto rozdaje ch³ód, a kto ciep³o, kto ¿ar
Kto da szczêoecie, a kto p³acz

Gdzie prowadzi mnie cieñ?
Dok¹d zmierzam co dnia?
Ile w tobie jest ³ez, które kosztujê sam!
Gorzki czuj¹c ich smak

I choæ w zimowy ch³ód zmienia nas
W sople lodu tajemnic i k³amstw
Ty dodajesz tchu, moje cia³o jak oenieg
Topnieje od twoich ³ez

Teraz wiem, ¿e ty jesteoe moim cieniem
Jesteoe moim snem, moim przeznaczeniem
Ty mi dajesz ch³ód oraz ciep³o i ¿ar
Dajesz szczêoecie, dajesz p³acz

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons