Paroles Puch de Alkatraz

Alkatraz
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Alkatrazloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Alkatraz43065
  • Chanson: Puch
  • Langue:

Les chansons similaires

Kamienna £za de Monstrum

Za oknami ch³ód, znowu cooe wygas³o Ktooe oszuka³ nas, gdzie zniknê³a jasnooeæ? Kto rozdaje ch³ód, a kto ciep³o, kto ¿ar Kto da szczêoecie, a kto p³acz Gdzie prowadzi mnie cieñ? Dok¹d...

Droga Bez Odwrotu de Honor

Kiedy zrobisz pierwszy krok, który da poczštek drodze Walkš bêdziesz musia³ ¿yæ, wzniecaæ wokó³ siebie ogieñ Czy naprawdê bêdziesz mia³ tyle si³y by nie stanšæ Gdzieoe, gdzie zaczš³...

Siódmy Kr±g de Quo Vadis

Za siódmy kr±g, ognisty kr±g Wybieram siê, ruszam w drogê sw± Nim pierwszy raz zabije dzwon Ja bêdê ju¿ daleko st±d Pierwszy dzieñ jak dziecka sen Spokojny tak i cichy jest Drugi dzieñ jak pierwszy...

Jeźdźcy de Kult

Jadą czterej jeźdźcy, jadą Jadą czterej jeźdźcy, Jadą czterej jeźdźcy, jadą Jadą czterej, jadą czterej jeźdźcy Jadą...

Czarne Zastêpy de Kat

Imiê króla królestwa z³a Brzmi ciep³o - Szatan Szatan To znak diabelnej mocy Piekielnych ksi³g To jad To jad i w³¿ To wieczny zew Zew prawdy To noc To pierwszy bunt i proch Czarne zastêpy dusz Kpi³...

Textes et Paroles de PuchGwiazdy na wodzie...
P³yn¹ hen, hen daleko.
Cuda tam za morzem.
Ale tu s¹ duchy moje.

Œnieg- to pierwszy oenieg
Garoeæ, lodowa garoeæ.
Skrzy w ba³wanie cooe...
I zimno i ciep³o.

Puch - to pierwszy puch.
Mróz - a w sercu mróz.
Tu w ko³ysce mrok.
Czarny Kruk ju¿ w locie.

- Komu ¿al?

Œnieg- to pierwszy oenieg
Garoeæ, lodowa garoeæ.
Skrzy w ba³wanie oemiech,
Ulepiony oemiech,
Dzieciolubny oemiech.

Ch³ód - to pierwszy ch³ód.
P³ód - a w koszu p³ód.
Tu w ko³ysce mrok.
Czarny Kruk ju¿ w locie.

I sennooeæ

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons