Paroles Droga Bez Odwrotu de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Droga Bez Odwrotu
  • Langue:

Les chansons similaires

Stąd do przeszłości de Frontside

Czy potrafisz sam odrzucić więzy krępujące umysł mój? Czy wierzysz w lojalność, czy nosisz w sercu skruchę? Z czego utkane jest dziś twoje sumienie? Gdzie...

Żyły de Artrosis

Żyły to jedyny twój kontakt ze światem Łączysz nimi przeszłość z pytaniem: co dalej? Jednocześnie boisz się spojrzeć na ziemię, gdzie W błocie...

Puch de Alkatraz

Gwiazdy na wodzie... P³yn¹ hen, hen daleko. Cuda tam za morzem. Ale tu s¹ duchy moje. Œnieg- to pierwszy oenieg Garoeæ, lodowa garoeæ. Skrzy w ba³wanie cooe... I zimno i ciep³o....

Lo¿a Szyderców de Hunter

Czasem ktooe... Widzi wiêcej ni¿ my... Chce zbawiæ oewiat... Nie wierzy w to nikt... Jest wiêc sam... Chocia¿ stoi woeród nas... Us³ysza³ G³os... Zobaczy³... Zobaczy³ oewiat - wokó³ krew! Us³ysza³...

¬ród³a Rozk³adu de Honor

Jak mam Ci pomóc ziemio ojczysta Kiedy zosta³a¶ w z³e rêce oddana Gdy wiem jak trudno bêdzie Ci powstaæ Pozbieraæ si³y, rozja¶niæ swój herb Ze wszystkich stron rozdarta i s³aba Semick±...

Textes et Paroles de Droga Bez Odwrotu
Kiedy zrobisz pierwszy krok, który da poczštek drodze
Walkš bêdziesz musia³ ¿yæ, wzniecaæ wokó³ siebie ogieñ
Czy naprawdê bêdziesz mia³ tyle si³y by nie stanšæ
Gdzieoe, gdzie zaczš³ siê ju¿ czas przeznaczonych dla przegranych?

To wybór twój, wolnooeci pierwszy krok
Z g³êbi serca ból wydar³ siê przez mrok
Ten pierwszy raz, to poczštek nowych dni
Oszala³ej krwi nie zatrzyma nic

Czy potrafisz chwyciæ broñ, podnieoeæ opuszczone d³onie?
zd³awiæ swój ukryty lêk, za idee ioeæ na oemieræ
czy nie zaprzesz siê swych s³ów, czy z honorem wzniesiesz g³owê
gdy w decydujšcym dniu nie zostanie nikt by pomóc?

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons