Paroles Karavana Slibù de Arakain

Arakain
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Arakainloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Arakain44928
  • Chanson: Karavana Slibù
  • Langue:

Les chansons similaires

May Day de Arakain

Už zase hrùza jímá støedisko letový Vykvet nám na radaru signál nouzový Únos sotva po mìsíci Boeing plný cestujících Další dvojka ostrejch hochù co si budou pøát Pøíliš dobøe vyzbrojených...

Kazdej Den de Alkehol

Už jenom pár dní teï zbejvá a bude to hroznì fajn vyvalíme svoje pupky odletíme na Bombaj poseèeme pole trávy dáme strašnì dlouhej kouø objednáme stejky z krávy jen tak chlapci...

Hanibal de Arakain

Pus mì dál lásko má nevydržím až do setmìní vždy ten tvùj nehlídá jen se neboj odhalení Nevnímá netuší že se kradu k tobì domù nikdo nás neruší vypustil jsem armádu slonù...

Sleèna Závist de Arakain

(Hensley / A. Brichta) Ta dívka u oltáøe co pohled tvùj teï váže skrýt závist zkouší za vlastním bohatstvím Má krásu moc i slávu pøesto vidíš že se trápí když tváø...

Ok de Alkehol

Aniž se mì nìkdo zeptal byl jsem zplozen do víru svìta potom rychle vhozen jak vyvoraná myš vejral jsem jako vejr od tý doby jde to se mnou rychle z kopce i když se snažim nechovám se krotce...

Textes et Paroles de Karavana SlibùSoumrak citu pohøbívá
bolest svìdomí když je v srdci pouš
kterou prochází karavana slibù
Touha modly uctívá
tolik nebolí když pak podlehnou
jen se zaøadí v karavanì slibù

Závra z krokù velbloudích
vìèný kolébání nálad
žádnej zázrak jen výplò nudných show

Závoj obzor zakrývá
dlouhý èekání jen si vzpomenout
odkud pøichází karavana slibù
Táhnou roky umíraj
kdo je vyplenil co je s oázou
kde se zastaví karavana slibù

Závra z krokù velbloudích...

Nevinný myšlenky høály
kdo ti slovo dal
klidnì nechal ho spát
Hodiny najednou stály
nìkdo litoval
nìkdo zaèal se hádat
Zas pochyby zhoøknou
na èele maj køíž
zas pochyby zhoøknou
když víš

Soumrak citu pohøbívá...

Nevinný myšlenky høály
kdo ti slovo dal
nechal klidnì ho spát
Hodiny najednou stály
nìkdo litoval
nìkdo musel se smát...
...a co ty?

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons