Paroles Sleèna Závist de Arakain

Arakain
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Arakainloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Arakain44928
  • Chanson: Sleèna Závist
  • Langue:

Les chansons similaires

Blázen de Alkehol

Nemám rád lidi, když chodej pozadu A když kola jezdej dozadu Nebo když koule vrhem kostkama jsou Nebo když reky tecou nad sebou Nemám rád, když schody po rovine jdou Když rokle do kopce...

Kapacky de Alkehol

Láska dìvka prolhaná klacky pod nohy nám hází hledá místa bolavá pod kùži se zarývá láska dìvka falešná bolí mrazí a pálí slova dávno zbyteèná když nás opouští...

Medová de Alkehol

Nìkdy jsi sladká naráz celou bych tì snìd nìkdy jsi jako led to není žádnej med to pak celej den nejsi k mání to pak celej den nežiješ má duše se jen tìžko brání poèkám až zase...

Zase Spíš V Noci Sama de Arakain

Na co myslíš, i když nechceš co je stebou, že neusínáš venku nìžný kapka deštì dlažbu laskají a ty vzpomínáš na ruce, v který právì mìnìj se tvý to, co stíny kreslí...

Jen Jednou de Arakain

Všechno je klam v plamenu svíèky se mùry pálí všechno je klam to jsi netušil Nìco už znám hadí jed krásek, co nejsou stálý nìco už znám a klapky z oèí jsem odhodil Když...

Textes et Paroles de Sleèna Závist(Hensley / A. Brichta)

Ta dívka u oltáøe
co pohled tvùj teï váže
skrýt závist zkouší
za vlastním bohatstvím
Má krásu moc i slávu
pøesto vidíš že se trápí
když tváø zakrývá ti závoj
tkanej z èernejch pavuèin

Proè pøišla tahle zrána
a co si žádá u pána
že svíèku drží v dlaních
tiše obchod nabízí
Bože vyslyš moje pøání
jak neøekneš svý ANO mi
tak ïáblu ruku podám
když mi pomoc pøislíbí

No jen øekni dám ti to co chceš
já vìøím ty to dokážeš
slib krví potvrdím
jen dej a nikdo nemá víc
Mì pálí když je kdokoliv
s víc štìstím se vším cokoliv
co zrovna nemám já
radši a sama nemám nic

Teï otáèí se s nevolí
jak ïáblu podpis zabolí
už do rysù jí kreslí
vrásky z duše šedivý
Pak koneènì k nám promluví
skøek havraní tu zakrouží
a mezi námi hledá
svoji obì vybírá

Když ne mì radši nikomu
a slova nejsou k nièemu
to sleèna Závist vstoupila
zas do nìkoho z nás

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons