Paroles Hibernatus de Arakain

Arakain
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Arakainloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Arakain44928
  • Chanson: Hibernatus
  • Langue:

Les chansons similaires

O Penìzích de Alkehol

Vždycky jsem tajný pøání mìl hodnì penìz, to jsem chtìl jestli se mi vyplní to jsem ale nevìdìl Hlavu prázdnou bez nápadù k myšlence nepøivedu jak si pøání vyplnit a pak mít...

Schovka de Alkehol

To byl dneska zase blbej den, že bych nevyhnal ani psa ven slunce se schovalo za mraky a já se schovám nìkam taky Do hospody nejlíp ,do tý, kterou dobøe znám já mám rád známý...

My Jsme šastný de Alkehol

Už je to tady a vždycky to tak je nic není na vìky, a je to, co to je jestli jde o òáký vìci nebo tøeba blbý kecy vždy i ta myšlenka zítøka se nedoèká Zapomnìl jsem, co jsem...

Vinen de Arakain

Už vedou mě jak zlýho vraha v okovech v soudní síni je ticho, všichni tají dech v tom někdo z davu zařval: "Zabij tu zrůdu, ať smaží se v pekle, má co chtěl!"...

Stárnem de Arakain

Nìkoho už možná trápí pohled do všech zrcadel a èím dál blbìjc usíná Nìkdo je náhle køesan další vzývá Izrael má vítr, co pøijde dál Nìkdy se jen sakra divíš...

Textes et Paroles de HibernatusPùvodní chlad
prohrává souboj s vìdomím
cítím teplo, jak do žil proniká
Svìtlo a cit
neznámý hlasy medový
cizí ruka teï se mì dotýká

Tak budu žít
už je to hotový
první pohled, dojmy se zalykám
Èí je to svìt
kdo na otázky odpoví
po sto letech se tìžko pøivyká

Dál smysl mi uniká
spousty vìcí, které chápat nedovedu
Dál mi jejich smysl uniká
dlouhej èas jsem strávil v kusu ledu

To století
má na svìdomí spoustu zmìn
vždycky nový nìco zas objevím
V lidech je klid
všichni záøí jak diadém
marnì èekám na strachu projevy

Jsem primitiv
a tenhle svìt snad sen
zvíøe ve mnì pak náhle poleví
Dali mi mat
to dobré uvnitø musí ven
lepší stránka se vždycky projeví

Dál smysl mi uniká…
…spoustu let jsem strávil v kusu ledu

Co je dobrý a špatný
co se v penìzích poèítá
co se smí a co nesmí
tady nikdo mi neøíká
po sto letech v ledu…

Co je barva tvý kùže
co se na papír povolí
co se nahlas øíct mùže
tady nikoho nebolí
po sto letech v ledu…

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons