Paroles Urodzony Bia³ym de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Urodzony Bia³ym
  • Langue:

Les chansons similaires

By Siê Ostatnim ¦miaæ de Honor

Jeste¶ tu ziarnem ziemi, pogañskich wiar symbolem Kamieniem czystej bieli, zbyt d³ugo tkwi±cym w trwodze W kajdanach md³ych ¶wieto¶ci mrokiem chronisz twarz W nierównych walkach swojej krwi zostawiasz...

Znam Cię Na Pamięć de Cool Kids Of Death

Znam Cię na wylot Jesteś już częścią mnie Chciałbym Cię dotknąć Lecz dłonie zaciskam w pięść Znam Cię na pamięć Jesteś...

Razem de Silent Stream Of Godless Elegy

Ukryci pod ziemi¹ g³êboko tak ja z tob¹ ty ze mn¹ Panie daj znak Z³¹czeni na nowo kochamy siê znów razem lecz obok s¹ dusze dwie Przerwana niæ i wspólny grób by razem byæ chocia¿ tu Tu...

Blask Wolnosci de Honor

Czy widzisz znów blask na polskim niebie Niebieskim jak wolnooeæ, najdro¿sza ci przecie¿ To oewiat³o jest nadziejš, za którš warto ginšæ Gdy budzi siê dzieñ, kolejne zwyciêstwo to wojna dla krwi, Dla...

NieRaj de Hunter

Jesteoe tym, kim chcia³eoe byæ... Panem Œwiat³a i... Ciemnooeci Król... Brzemiê ¿ywych na swych barkach wnieoe... Skoro nie chcesz teraz spojrzeæ w DÓ£... A tutaj jest Raj! Nie to nam obieca³eoe... Tutaj...

Textes et Paroles de Urodzony Bia³ym
Urodzony Bia³ym mo¿esz tu budowaæ swój dom
Urodzony tylko Bia³ym! Na tej ziemi jeste? jak plon
Wieki przeminê³y niosšc ogieñ dla Twojej krwi
Który bezustannie aryjskim blaskiem wciš¿ siê tli

Bia³e dziedzictwo, aryjskiej rasy g³os
Którego przysz³o?æ zale¿y dzi? od Ciebie
Jeszcze niedawno ?wiat móg³byæ ocalony
Dzi? jest inaczej, wiêc rasy swojej broñ

Si³š swojej woli hebrajski korzeñ wyrwij z tych stron
By na zawsze niezale¿ny, aryjskim tonem zabrzmia³ Twój g³os
Czystej rasy p³omieñ niech rozja?nia zawsze Twój dom
Duma Twoich Bia³ych Dzieci kiedy? znów wyzwoli ten lšd

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons