Paroles Za Kotar¹ Marzeñ de Thy Worshiper

Thy Worshiper
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Thy Worshiperloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Thy Worshiper7516
  • Chanson: Za Kotar¹ Marzeñ
  • Langue:

Les chansons similaires

Sny Ojca Wieków de Thy Worshiper

G³os - umar³y i bez echa. D³on - s³aba i zgrzybia³a. Twarz - odleg³a i ociemnia³a. Sen - bez konca i bez s³ów. W martwych oczach s³oñca, szkar³atne widoki zaoewiatów, wymar³e przestrzenie...

Gdzie noce s¹ d³u¿sze od dni de Thy Worshiper

Tyoe kto? mglist¹ masz twarz, jak lód zimny wzrok. Przyzywasz mnie tam, gdzie bóg lêka siê przyjoec. Zew cmentarnego ksiê¿yca, noce spedzone woeród mogi³ - nieliczni znaj¹ ten smak. Zimne g³êbiny...

Prolog - miêdzy oemierci¹ a noc¹ de Thy Worshiper

Gdy noc ze snu siê przebudzi i oko s³oñca zimnym ostrzem zrani, w mrok wiecznosci dusza ma odejdzie, samotnooeci drog¹ krocz¹c woeród martwych wspomnieñ.

Ocalic Jutro de Honor

On odejdzie kiedyoe stšd, by wyruszyæ w swš ostatniš drogê Pe³nš bólu nie wygranych walk Rasa, w którš ¿ycie wla³ wybra³a g³os nieczystych bogów Zamiast si³y jakš chcia³ jej daæ Kaleczony...

Na Ziemi Przodków de Thy Worshiper

Zimny grudniowy wiat, gnacy wierzcho³ki drzew, pradawnych Cieni, zachowa³ Pamiêæ i Czeoeæ. MroŸny ksiê¿yca blask, odbity w ich oczach, mrozi m¹ duszê i krew. Ciemny mistyczny wiatr, wiatr...

Textes et Paroles de Za Kotar¹ Marzeñ
G³os - umar³y i bez echa.
D³on - s³aba i zgrzybia³a.
Twarz - odleg³a i ociemnia³a.
Sen - bez konca i bez s³ów.

W martwych oczach s³oñca,
szkar³atne widoki zaoewiatów,
wymar³e przestrzenie raju.
W pustkach wiecznej nocy,
b³¹dzisz woeród skomlenia ciszy.
Na zawsze samotny w miejscu,
gdzie przesz³ooeæ i przysz³ooeæ s¹ jednym.

Mortuus vox, morti dei,
in mortuo animo,
in mortuo silentio.

Sen - o S¹du Dniu.
Sen - o Raju bramach.
Sen - o Wiecznym ¯yciu.
Sen - o Czystej Mi³ooeci.

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons