Paroles Dla Ojczystego Kraju de Honor

Honor
  • 0.0Vous n'aimez pas les paroles de Honorloading
  • Note 0.0/5 basée sur 0 avis.
  • Artiste: Honor7275
  • Chanson: Dla Ojczystego Kraju
  • Langue:

Les chansons similaires

¬ród³a Rozk³adu de Honor

Jak mam Ci pomóc ziemio ojczysta Kiedy zosta³a¶ w z³e rêce oddana Gdy wiem jak trudno bêdzie Ci powstaæ Pozbieraæ si³y, rozja¶niæ swój herb Ze wszystkich stron rozdarta i s³aba Semick±...

Blask Wolnosci de Honor

Czy widzisz znów blask na polskim niebie Niebieskim jak wolnooeæ, najdro¿sza ci przecie¿ To oewiat³o jest nadziejš, za którš warto ginšæ Gdy budzi siê dzieñ, kolejne zwyciêstwo to wojna dla krwi, Dla...

Dziewczyna W Cierniowej Koronie de Kat

Mi³a ma szkoda Ciê w lochu zdechniesz... Albo sznur na kark Pewnie sama. Nie mów mi wszystko wiem. Wszystko po to, aby Bóg mia³ raj. Raju nie ma. Twój grzech. To g³ód? Zwierzêcy g³ód? Mi³a...

Krzyk Kamieni de Hunter

Ten jeden krok dzieli ciê od snu... Za tob¹ dzieñ... przemocy... co nas... Popycha do z³a... ob³udy i k³amstw... Ten jeden krok... droga w dó³... To twojej duszy g³os... Widzê mrok, to p³onie...

W Dzien Triumfu de Honor

W dzieñ triumfu nad z³em podamy sobie d³onie Nikt nie bêdzie ju¿ zagra¿a³ nam Rasa aryjskich ziem obmyje siê z podstêpu ¯ydów i wszystkich z³ych, pod³ych elementów Dzieñ triumfu nadszed³...

Textes et Paroles de Dla Ojczystego Kraju
Najczystsza ziemio, inna spooeród innych ziem
Ojczysty kraju, dzioe jestem tu by chroniæ Ciê
W powodzi pragnieñ jedna tylko bliska sercu
Czy chwycisz szansê, czy pchniesz ten naród do zwyciêstwa?

Ojczysta ziemio, najwa¿niejsza sprawo
Pokonam wszystko, by poczuæ dzioe Twój dumny ton
Ten promieñ oewiat³a, który przeszy³ niebo
Oddajê Tobie, by nigdy Ciê nie dopad³ mrok

Woeród obcych spojrzeñ, kiedy skrywasz w³asny wstyd
W pozorach prawdy, gdy s³yszê Twój o pomoc krzyk
Wiecznym oszczercom nie wybaczaj swoich ³ez
Nie pozwól Matko, by szarga³ Ciê semicki pies!

N'hésitez pas à faire une recherche de paroles d'une chanson dont vous ne connaissez qu'un morceau de texte avec notre moteur de paroles et chansons